Dostępne języki

Zadzwoń do nas
  • +48 12 400 45 67
czywiesz-pl-1567395
Angielski
ENGLISH
Pełni funkcje języka oficjalnego bądź półoficjalnego w ponad 60 krajach, od XX wieku jest też najczęściej używanym językiem w kontaktach międzynarodowych. Stanowi główny język handlu, polityki i nauki.
pobrane
Szwedzki
SWEDISH
Jest językiem urzędowym Szwecji i niektórych części Finlandii, posługuje się nim ok. 10 mln ludzi. Jest dobrze zrozumiały dla użytkowników języka norweskiego, a także, choć w mniejszym stopniu, duńskiego. W szwedzkim brak jest odmiany czasownika przez osoby.
Flag of the Czech Republic.
Czeski
CZECH
Jest językiem ojczystym dla 11,5 mln ludzi, z czego ponad 10 mln to mieszkańcy Czech. Wśród najczęściej używanych języków świata znajduje się na 73 miejscu, najstarsze zaś jego zabytki pochodzą z wieku XII.
480px-Flag_of_Russia.svg
rosyjski
RUSSIAN
To najpowszechniej używany język słowiański, którym włada ponad 250 mln ludzi na świecie. Wyodrębniony został z języka staroruskiego w XIV w. Uproszczona cyrylica, którą język rosyjski jest zapisywany, została wprowadzona w 1918 r. przez Piotra Wielkiego i składa się z 33 liter.
German flag (official flag).
Niemiecki
GERMAN
Jest najczęściej używanym językiem w UE, przed francuskim, hiszpańskim, a nawet angielskim. Jest urzędowym językiem w Niemczech, Austrii i Liechtensteinie, a także jednym z urzędowych języków w Szwajcarii i Luksemburgu. Znajduje się na 11 miejscu wśród najczęściej używanych języków świata.
flag-of-france-1447582035OLJ
Francuski
FRENCH
Posługuje się nim ok. 220 mln ludzi. Jest oficjalnym językiem wielu międzynarodowych organizacji i instytucji, takich jak np. NATO czy ONZ. Jest trzecim (po angielskim i hiszpańskim) najpopularniejszym językiem pod względem nauczania i komunikacji międzynarodowej.
pobrane (1)
Fiński
FINNISH
Posługuje się nim ok. 6 mln ludzi na świecie. Występuje w nim 15 przypadków, nie ma za to rodzaju gramatycznego ani przedimków. Dzieli się na 8 głównych grup dialektów, które z kolei dzielą się dalej na 34 podgrupy. Język potoczny różni się od oficjalnego do tego stopnia, że przez wielu uważany jest za odrębny język.
pobrane (4)
Niderlandzki
DUTCH
Jest językiem ojczystym dla 11,5 mln ludzi, z czego ponad 10 mln to mieszkańcy Czech. Wśród najczęściej używanych języków świata znajduje się na 73 miejscu, najstarsze zaś jego zabytki pochodzą z wieku XII.
rm223-sasi-ukraine
Ukraiński
UKRAINIAN
Posługuje się nim ok. 40 mln ludzi, głównie na Ukrainie, gdzie ma status urzędowego. Zapisywany jest odmianą cyrylicy, obecna postać ortografii została wypracowana na początku XX wieku. Słownictwo wykazuje duży i stary wpływ języka polskiego.
pobrane
Słowacki
SLOVAK
Nazywany jest słowiańskim esperanto, jako że posiada wiele wspólnych cech z innymi językami słowiańskimi - znając słowacki, można bez problemu porozumieć się w Czechach, Serbii czy nawet Rumunii. Posługuje się nim ok. 6 mln osób.
pobrane (3)
Węgierski
HUNGARIAN
Poza Węgrami używa się go również w Słowenii i Wojwodinie. W przeciwieństwie do innych języków indo-europejskich, nie ma w nim czasownika "mieć" a posiadanie wyraża się przez kilka konstrukcji. Jest bardzo elastyczny i potrafi zbudować czasownik właściwie od każdego wyrazu.
200px-Civil_ensign_of_Slovenia.svg
Słoweński
SLOVENIAN
Posługuje się nim 2,4 mln osób. Najstarsze zachowane zabytki - rękopisy z Fryzyngi pochodzą z przełomu X i XI wieku i są to najstarsze zachowane manuskrypty w języku grupy słowiańskiej. Jest jednym z nielicznych języków, w których występują 3 liczby: pojedyncza, mnoga i podwójna.

zadzwoń do nas

  • +48 12 400 45 67